Macierze online dating Strap on hookup


29-Nov-2017 08:39

Natomiast uczniom oraz młodzieży życzę, aby nauka i zdobywanie wiedzy były wielką przygodą życiową.

Wszystkim Państwu życzę ciepłych, rodzinnych, pogodnych Świąt Narodzenia Pańskiego w gronie najbliższych.

Ogółem na Litwie akredytację gimnazjalną dostało w ostatnich latach około 360 szkół, z tego ponad 10 proc. Czy mamy pomysł, jak przyciągnąć do tych gimnazjów więcej uczniów?

Dziś kraje, które mają największe osiągnięcia w oświacie, takie jak Finlandia czy Estonia, już w szkołach nie uczą dla sprawdzianów, kartkówek, tylko dla życia.

Website usage information is collected using cookies; see our Cookies Policy.

Musimy mieć odpowiednie argumenty, badania naukowe, aby prowadzić z władzami litewskimi i samorządowymi dyskusję na poziomie eksperckim, a nie tylko za pomocą przemówień na wiecach i rezolucji zjazdów.Im przede wszystkim chodzi o to, żeby nauczyć młodych ludzi uczenia się.Nauka się nigdy nie kończy, więc trzeba nauczyć młodych ludzi samodzielności, krytycznego myślenia, kreatywności.Co gorsza, sposoby ich rozwiązania są czasami równie szkodliwe dla polskiej oświaty jak problem, który próbują rozwiązać.

Niekończące się strajki, protesty, pikiety budują bowiem w oczach sporej części polskiego społeczeństwa obraz polskiej szkoły jako opanowanej przez nie tylko polityków, ale i chaos, rozruchy, zamieszki, a więc niebędącej w stanie zapewnić ani komfortowych warunków dla uczniów, ani odpowiedniego poziomu nauczania. Uwzględniając fakt, iż równie często i litewskojęzyczne media oraz politycy kreują nieprawdziwe narracje o tym, że polska szkoła nie jest w stanie dać swoim wychowankom dobrego wykształcenia, nauczyć ich języka litewskiego, nie należy się dziwić, że polskie szkoły dalej tracą uczniów.

W roku 1989 w polskich szkołach na Litwie uczyło się ok.10 tys. Czy nasza społeczność ma własne propozycje jak temu problemowi zaradzić?